Заавар

АЖИЛТНУУДЫН ЭЭЛЖ СОЛИЛЦОЖ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД БАРИМТЛАХ ЗААВРЫГ БАТАЛЛАА

Коронавируст халдварын тархалттай холбоотойгоор бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийн үед хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч, газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээт компани болон тэдгээрийн туслан гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд нь ажилтнуудын ээлж солилцож шилжилт хөдөлгөөн хийх үйл ажиллагаанд баримтлах зааврыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн А-312 дугаар тушаалаар […]

Заавар Онцлох мэдээ

БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВАР

Шадар сайдын 2018 оны 120 дугаар тушаалын гуравдугаар хавсралт   БАЙГУУЛЛАГА, АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ ЗААВАР НЭГ. УДИРТГАЛ 1.1. Энэхүү зааврын зорилго нь төрийн болон төрийн бус байгууллага, хуулийн этгээдийн гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулах ажлыг нэгдсэн арга зүйгээр хангахад оршино. 1.2. Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.1-д заасны дагуу төрийн […]