Журам

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМ МӨРТӨХ ТҮР ЖУРАМ

Түр журам нь Гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн үед Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлчлэх бөгөөд холбогдох байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд дагаж мөрдөнө. БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 1. Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2. Ундааны үйлдвэрлэл 3. Тамхины үйлдвэрлэл 4. Нэхмэлийн үйлдвэрлэл 5. Хувцас үйлдвэрлэл 6. Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 7. Тавилгаас бусад […]