Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #14 СЭРЭЭТ ӨРГҮҮРИЙН ОПЕРАТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН СУДАЛГАА

Нэг. АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ NCD группийн сэрээт өргүүрийн операторын ажлын байрны эрсдэлийг үнэлэх, дүгнэлт гаргах зорилгоор математик загварчлалыг ашиглав.NCD группийн сэрээт өргүүрийн оператор нь дараах ажилбаруудыг гүйцэтгэдэг. Үүнд: Ачааг буулгах:1.1. Том оврын, хүнд даацын ачааны машинаас ачааг бэлдсэн талбайд харьцангуй богино зайд тээвэрлэн аваачиж буулгах (тэвш ба бүхээгээс чирж татах, өргөж буулгах);1.2. Ачааг харьцангуй хол […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ: ХҮҮХДИЙН ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АМЬДРАХ БОЛОВСРОЛЫН ЗУРГАН САНАМЖУУД #1

Та бидний ирээдүй болсон үр хүүхдийн маань аюулгүй байдлын төлөө NCD GROUP-ын ХЭМАБ-ын Албаны дарга Н.Очирбат гуайн эмхэтгэсэн зурагт хуудсуудыг цуврал болгон хүргэж байна. 1-р цувралыг хүлээн авна уу.

Hab Chuk Нийтлэл

HAB CHUK: ИРГЭД ХЭРЭГЛЭСЭН АМНЫ ХААЛТАА ХААНА ХАЯХ ВЭ?

Коронавирус нь амьгалын замаар халддаг нь нэгэнт нотлогтсон. Мөн манай Улс дотооддоо алдаад баггүй хугацаа өнгөрлөө. Вирусын халдвараас сэргийлэхийн тулд иргэд гадуур явахдаа заавал амна хаалт зүүхийг шаардаж байна. Иргэд маань харин сайтар ухамсарлаж, амны хаалтыг зүүж хэвшсэн. Нэг үеийг бодвол иргэд нэг удаагийн амны хаалтыг түгээмэл хэрэглэж байна. ЭМЯ-аас нэг удаагийн амны хаалт хэрэглэж […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #13 ДУНД ШАТНЫ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫГ ХАБЭА–Д МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ АСУУДАЛД

Тайлбар. Энэхүү судалгаанд суурилсан илтгэлийг зохиогч өөрийн 2016-2019 онд хийсэн судалгаандаа дулдуйдан боловсруулсан “Дунд шатны удирдах ажилтнуудыг ХАБЭА–д сургах сургалтын хөтөлбөр”–ийг үндэслэн 2019 онд бичив. Жич: ХАБЭА–н асуудалд анхаардаг улс орны их, дээд сургуульд, тухайлбал малын эмч, сонгодог урлагийн бүжигчин зэрэг мэргэжлийн ангиудад ХАБЭА–н хичээлийг 30–аас доошгүй цагаар орж байгаа нь манай улсын ХАБЭА–н ажилтан […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #12 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТНЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛД

Н.Очирбат“Номин констракшн девелопмент” групп Тайлбар. Зохиогч энэхүү судалгааг ямар нэг байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, салбарын төлөө санаа зовниж явдгийн хувьд санаачлан, 2014 оноос биеэ дааж хийсэн болно. Мэдээж зохиогч ашиг сонирхлын элдэв асуудлыг үл агуулж тус судалгааг хийсэн ажгуу. Шинээр бэлтгэгдэх ХАБЭА–н ажилтнуудын мэдлэг, ХАБЭА–н Сургалтын төвүүдийн багш нарын мэдлэгийг сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрөөр дамжуулан […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #11 MNS 4969:2000 СТАНДАРТЫН ХЭРЭГЖИЛТ – БАГА НАСНЫ ХҮҮХДИЙГ ЭРҮҮЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАХ, АМЬДРАХ АРГА БАРИЛД ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ АСУУДАЛД

Тайлбар. Энэхүү нийтлэл нь зохиогчийн 2017 онд “Safety first–2016” хуралд асуудал дэвшүүлэн танилцуулсан илтгэл болно. Хүүхдийн аюулгүй байдлын чиглэлээр зохиогчийн 2013…2019 он хүртэлх олон удаагийн (дотоодын их, дээд сургууль, салбарын эрдэм шинжилгээний хуралд 6 илтгэл хэлэлцүүлсэн) уйгагүй хичээл зүтгэлийн дүнд түүний өөрийн боловсруулсан “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт явуулах болон шалгалт авах журам”-ын (А/370) […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #10 ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

Хүний хүчин зүйлийн ангилал Ажлын систем (ажлын орчин, ажлын байр, ажилтнууд, процесс, ажлын машин, механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл)–ийн элементүүдийн шүтэлцээнд оршин байсан алдааг илрүүлэх, ослын суурь шалтгааныг зөв тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг боловсруулахад хүний хүчин зүйлийн мэдээллийг ашиглах нь чухал юм. Ослын гол буруутан нь машин, механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр зохион байгуулалт […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ: #9 Эрсдэлийн удирдлагын арга зүйг сайжруулах ХАБЭА-н үйл ажиллагааны өгөөжийг дээшлүүлэх

ХураангуйЭрсдэлийн менежментийн арга зүйг сайжруулж байгууллагын ХАБЭА–н үйл ажиллагааны өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд эрсдэлийн менежментийн үзэл баримтлал, зарчим, эрсдэлийн шинж байдал, эрсдэлийг удирдах мөчлөгийг нарийвчлан, тодорхой судлах нь зайлшгүй болох нь практик үйл ажиллагаанаас харагдаж байгаа тул энэ зорилгод нийцүүлэн хийсэн судалгааны ажилд тулгуурлан энэхүү илтгэлийг бэлтгэв. Түлхүүр үг: эрсдэлийн менежмент, мэргэжлийн эрсдэл, үйлдвэрлэлийн эрсдэл, нийгэм–эдийн […]

Н.Очирбат

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлох асуудлыг энэхүү нийтлэлээр авч үзэв. Аж ахуйн нэгж, байгууллага дахь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, ХАБЭА–н нөхцөлийг сайжруулах арга хэмжээний эдийн засгийн үр ашгийг дараах дарааллаар тооцно. Үүнд: Эдийн засгийн үр ашгийг тооцоолох хугацааг, төлөвлөсөн ажлын тайлант хугацааг сар, улирал, жилээр тогтооно. […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ЗАХИАЛАГЧ, ГЭРЭЭТ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БА ХАБЭА–ААС ХАМААРСАН СУЛ ЗОГСОЛТООС ҮҮСЭХ ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ НЬ

Хураангуй Захиалагчаас гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулж ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах, ажлын явцын хяналт тавих, гэрээг дүгнэхэд ХАБЭА–н үүрэг оролцоог хэрхэн хангах, гэрээт гүйцэтгэгчийн ХАБЭА–аас хамаарсан сул зогсолтоос үүссэн сул зогсолтын алдагдлыг тооцох аргачлал боловсруулав. Түлхүүр үг: сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, сул зогсолтын хохирол Ажлын зорилго: Аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээт гүйцэтгэгчээр […]