Журам Мэдээ, мэдээлэл

НМХГ: 23-ААС ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ ЗАРИМ ЧИГЛЭЛИЙН БАРИМТЛАХ ЖУРАМ

Доорхи төрлийн үйлчилгээ эрхлэгчид дараахь журмуудыг баримталж ажиллана.