Зөвлөмж

НМХГ: ТЭЭВЭР ЗУУЧ, КАРГО ЭРХЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЗӨВЛӨМЖ

Тээвэр зууч, Карго эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд Мэргэжлийн хяналтын газрын Улсын ахлах байцаагч зөвлөмж гаргажээ.