Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #14 СЭРЭЭТ ӨРГҮҮРИЙН ОПЕРАТОРЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН НӨХЦӨЛИЙН СУДАЛГАА

Нэг. АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ NCD группийн сэрээт өргүүрийн операторын ажлын байрны эрсдэлийг үнэлэх, дүгнэлт гаргах зорилгоор математик загварчлалыг ашиглав.NCD группийн сэрээт өргүүрийн оператор нь дараах ажилбаруудыг гүйцэтгэдэг. Үүнд: Ачааг буулгах:1.1. Том оврын, хүнд даацын ачааны машинаас ачааг бэлдсэн талбайд харьцангуй богино зайд тээвэрлэн аваачиж буулгах (тэвш ба бүхээгээс чирж татах, өргөж буулгах);1.2. Ачааг харьцангуй хол […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #12 ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН АЖИЛТНЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙН АСУУДАЛД

Н.Очирбат“Номин констракшн девелопмент” групп Тайлбар. Зохиогч энэхүү судалгааг ямар нэг байгууллага, хувь хүний захиалгаар бус, салбарын төлөө санаа зовниж явдгийн хувьд санаачлан, 2014 оноос биеэ дааж хийсэн болно. Мэдээж зохиогч ашиг сонирхлын элдэв асуудлыг үл агуулж тус судалгааг хийсэн ажгуу. Шинээр бэлтгэгдэх ХАБЭА–н ажилтнуудын мэдлэг, ХАБЭА–н Сургалтын төвүүдийн багш нарын мэдлэгийг сургалтын шинэчилсэн хөтөлбөрөөр дамжуулан […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ #10 ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛ

Хүний хүчин зүйлийн ангилал Ажлын систем (ажлын орчин, ажлын байр, ажилтнууд, процесс, ажлын машин, механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл)–ийн элементүүдийн шүтэлцээнд оршин байсан алдааг илрүүлэх, ослын суурь шалтгааныг зөв тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх төлөвлөгөөг боловсруулахад хүний хүчин зүйлийн мэдээллийг ашиглах нь чухал юм. Ослын гол буруутан нь машин, механизм, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, хөдөлмөр зохион байгуулалт […]

Н.Очирбат Нийтлэл

Н.ОЧИРБАТ: #9 Эрсдэлийн удирдлагын арга зүйг сайжруулах ХАБЭА-н үйл ажиллагааны өгөөжийг дээшлүүлэх

ХураангуйЭрсдэлийн менежментийн арга зүйг сайжруулж байгууллагын ХАБЭА–н үйл ажиллагааны өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд эрсдэлийн менежментийн үзэл баримтлал, зарчим, эрсдэлийн шинж байдал, эрсдэлийг удирдах мөчлөгийг нарийвчлан, тодорхой судлах нь зайлшгүй болох нь практик үйл ажиллагаанаас харагдаж байгаа тул энэ зорилгод нийцүүлэн хийсэн судалгааны ажилд тулгуурлан энэхүү илтгэлийг бэлтгэв. Түлхүүр үг: эрсдэлийн менежмент, мэргэжлийн эрсдэл, үйлдвэрлэлийн эрсдэл, нийгэм–эдийн […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ЗАХИАЛАГЧ, ГЭРЭЭТ ГҮЙЦЭТГЭГЧИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА БА ХАБЭА–ААС ХАМААРСАН СУЛ ЗОГСОЛТООС ҮҮСЭХ ХОХИРЛЫГ ТООЦОХ НЬ

Хураангуй Захиалагчаас гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулж ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулах, ажлын явцын хяналт тавих, гэрээг дүгнэхэд ХАБЭА–н үүрэг оролцоог хэрхэн хангах, гэрээт гүйцэтгэгчийн ХАБЭА–аас хамаарсан сул зогсолтоос үүссэн сул зогсолтын алдагдлыг тооцох аргачлал боловсруулав. Түлхүүр үг: сонгон шалгаруулах, гэрээ байгуулах, дүгнэх, сул зогсолтын хохирол Ажлын зорилго: Аливаа аж ахуйн нэгж, байгууллага гэрээт гүйцэтгэгчээр […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ХҮНИЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АЛДААНААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙХ АРГА

1–р зурагт хүний үйл ажиллагааны найдвартай байдлыг дээшлүүлэх “Швейцарь бяслаг” загвар (Ж.Рийсон. 1990)–ыг зохиогч нэмэлт тайлбартайгаар үзүүлэв. Уншигч та бүхэн тус зургийг агуулгын хувьд сайтар ажиглан ослын суурь шалтгаанууд юу болох, ямар шалтгаануудыг тайлбарлахыг оролдсон болох тухайд анхаарлаа хандуулна биз ээ. 1–р зураг. Хүний үйл ажиллагааны найдвартай байдлыг дээшлүүлэх “швейцарь бяслаг” загвар 2–р зурагт аюулын […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ЭРСДЭЛ ХИЙГЭЭД БОЛОМЖ БУЮУ АРГА БА БИЛИГ

Оршил Ноксологид: – Аюул гэж тодорхой нөхцөл байдалд хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулах чадвартай үзэгдэл, процесс, объект, юмсын шинж чанарыг хэлнэ; – Аюулгүй байдал гэж хүний үйл ажиллагаанд онцгой аюул байхгүй буюу аюул гарах явдал тодорхой магадлалаар арилсан байдлыг хэлнэ; – Аюул нь потенциаль, өөрөөр хэлбэл болзошгүй, далд шинж чанартай байдаг; – Потенциаль аюулын тухай […]

Н.Очирбат Онцлох мэдээ

Н.ОЧИРБАТ: ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТЫН ӨГӨӨЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ

”Хэрэв хүн асуудлыг шийдвэрлэхэд сурсан байвал, өөрөөр хэлбэл ийм арга барил эзэмшсэн байвал өдий төдий бэрхшээл, асуудал бүхий байнга хувирч байдаг амьдралд илүү сайн бэлтгэгдсэн байх болно” Джон Дьюи Монгол улсын ХАБЭА–н тухай хуульд ХАБЭА–н ажилтны үүргийн нэгийг “ХАБЭА–н сургалтын хэрэгцээг тодорхойлох, төлөвлөх, хөтөлбөр боловсруулах, сургалт зохион байгуулах, үр дүнг тооцох, тайлагнах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ” […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ НЬ

ХАБЭА–н ажилтнууд Та бүхний мэдлэгт дуслын төдий ч атугай хувь нэмэр болохыг хичээнгүйлэн хүсч цуврал нийтлэл “хэвлүүлсээр” байгаа билээ. Нэг зорилгын төлөө зүтгэж буй бид сургалтын төвд сурсан номынхоо хэмжээг “болоод байна” хэмээн үзвээс харамсалтай. “Мэдлэггүй халуун сэтгэл гэгч нь нүцгэн гараар цог атгахтай адил” гэж зүйрлүүлснийг ч санах хэрэгтэй. За, ингээд нийтлэлээ уншина уу. […]

Н.Очирбат

Н.ОЧИРБАТ: ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ТҮҮХИЙН ШАРГАЛ ХУУДАСНААС НЭГЭЭХНИЙГ ШҮҮРДСЭН НЬ…

Эрхэм уншигч Таны өмнө хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 100, түүнээс дээш жилийн түүхийн шаргал хуудаснаас танилцуулж байна. Эрдэмтэд хүний аюулгүй байдлыг түүний амьдралын ба үйл ажиллагааных нь янз бүрийн шатанд олон жилийн өмнөөс судалсаар ирсэн байдаг. Хүний аюулгүй байдлыг судалсан эрдэмтдийн анхдагч нь эртний Грекийн философич, эмч, “Анагаахын шинжлэх ухааны эцэг” Гиппократ, гүн ухаантан, […]